วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันและเวลา

วันและเวลาที่ผ่านพ้นไปไม่อาจหวนคืนมาใหม่ได้เว้นแต่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดและตัดสินใจให้รอบคอบคิดให้ดีเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังเพราะเราจะกลับไปแก้ไขไม่ได้อีก  แต่ถึงเราจะกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราก้ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า
"วันเวลาเป็นศัตรูกับคนที่ทำแล้วไม่คิด
วันเวลาเป็นมิตรกับคนคิดแล้วค่อยทำ"